Játszótéri eszközök felülvizsgálata

Nyilvántartási Táblázat

Kiadott Megfelelőségi tanúsítványok nyilvántartása

2021

 

Száma

Vizsgálat 

megrendelője

Vizsgálatot végezte

Dátum

Játszóeszköz megnevezése

PRE1/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. VI. 28.

Három pont felfüggesztésű billegő ladik

PRE2/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. VI. 28.

Fém mérleghinták

PRE3/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021.VI. 28.

Fészekhinta

PRE4/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. VII. 19.

Egyensúlyozó gerenda

PRE5/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. VII. 19.

Háromtagú egyensúlyozó centrum

PRE6/JE/2021.

Alcsútdoboz Játszókert Kft.

Kocsis Péter

2021. VIII. 30.

Játszópanel

PRE7/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. X. 29.

Kétüléses lengő

hinta fészekhintával

PRE8/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. X. 29.

Négyüléses lengőhinta

PRE9/JE/2021.

Haász Kft.

Sódar Emese

2021. X. 29.

Kombinált mászótorony fészekkel (7 funkciós)

PRE10/JE/2021.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2021.11.12.

Alpesi tetős babaház

PRE11/JE/2021.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2021.11.22.

Láncos híd

PRE12/JE/2021.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2021.11.22.

Pálma I.játszóvár

PRE13/JE/2021.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2021.11.24.

Virág rajztábla

 2022

     

Száma

Vizsgálat megrendelője

Vizsgálatot végezte

Dátum

Játszóeszköz megnevezése

PRE1/JE/2022.

Kerti Játék Kft.

Sódar Emese

2022. I. 17.

Dombcsúszda állvánnyal

PRE2/JE/2022.

Kerti Játék Kft.

Sódar Emese

2022. I. 17.

Csőcsúszda állvánnyal

PRE3/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Tokio játszóvár

PRE4/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Athén játszóvár

PRE5/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Koppenhága játszóvár

PRE6/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Mókuskerék

PRE7/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Fészekhinta

PRE8/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Baba-mama hinta

PRE9/JE/2022.

Hetes Kft. 

Tompai Imre

2022. III. 10.

Százlábú rajztábla

PRE10/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Hinta csúszdával

PRE11/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Fém lengőhíd

PRE12/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Homokozó

PRE13/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Homokozó

PRE14/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Hernyó rajztábla

PRE15/JE/2022.

HAÁSZ Kft.

Sódar Emese

2022.III.10.

Kötélháló/Sziklamászófal

PRE16/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. III. 10.

Dínó rajztábla

PRE17/JE/2022.

Kerti Játék Kft.

Sódar Emese

2022. III. 30.

Kis vonat szerelvény

PRE18./JE/2022.

Kerti Játék Kft.

Sódar Emese

2022. III. 30.

Kúpos mászóka

PRE19/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Homokozó asztal

PRE20/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Ügyességi játék

PRE21/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Ügyességi játék

PRE22/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Tulipán játszóvár

PRE23/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Pálma II. játszóvár

PRE24/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Ügyességi játék

PRE25/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. IV. 5.

Pálma III. játszóvár

PRE26/JE/2022.

HAÁSZ Kft.

Sódar Emese

2022. IV. 12.

Páros hinta

PRE27/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. V. 23.

Babaház teraszos

PRE28/JE/2022.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2022. V. 23.

Árbócos hajó homokozó

 

                                                                                                             2023.

 

Száma

Vizsgálat megrendelője

Vizsgálatot végezte

Dátum

Megjegyzés

PRE1/JE/2023.

Hetes Kft.

Topmai Imre

2023.02.02.

Baba-mama hinta

PRE2/JE/2023.

Hetes Kft.

Tompai Imre

2023.03.02.

Tornyos dombcsúszda

PRE3/JE/2023.

Hetes Kft.

Kocsis Péter

2023. 03. 27.

Egri bástya

PRE4/JE/2023.

Hetes Kft.

Kocsis Péter

2023. 04. 27.

Forgó-billenő mérleghinta

PRE5/JE/2023.

Hetes Kft.

Kocsis Péter

2023. 04. 27.

Pálma VI. játszóvár

PRE6/JE/2023.

Hetes Kft.

Kocsis Péter

2023. 04. 27.

Pálma VIII. játszóvár

PRE7/JE/2023.

Haász Kft.

Sódar Emese

2023. 04.27.

Íves óvodai mászóka

 

Tanúsítási Szabályzat

Tanúsítási Szabályzat

Általános feltételek

 1. Általános irányelvek

1.1.       Ez a Tanúsítási Szabályzat érvényes az Precíz Kft. által végzett tanúsításokra.

1.2.     Az első tanúsítvány elnyerésével az Ügyfél automatikusan az Precíz Kft. tanúsítási rendszerének tagjává válik, és mindaddig az marad, ameddig legalább egy tanúsítványa érvényes. Ezen kívül egy tanúsítvány csak akkor érvényes, ha az Precíz Kft. minden, az ellenőrzéssel és az sport és játszóeszköz tanúsításával kapcsolatos követelése kiegyenlítésre került.

1.3.     Az ügyfél minden megbízással elismeri az Üzleti Feltételek, az árak, valamint jelen Tanúsítási Szabályzat aktuális változatának érvényességét. Ezen dokumentumok aktuális változatának hatálya kiterjed a már fennálló szerződéses kapcsolatokra is.

1.4.     Az Precíz Kft. értékeli az ellenőrök által összeállított dokumentumokat. Dönt a tanúsítvány megadásáról és a tanúsítással kapcsolatban felmerülő vitákban.

1.5.       Valamely szabvány alapján kiállított tanúsítvány a szabványnak a kiállítás időpontjában érvényes aktuális állapotára vonatkoznak.

1.6.       A mindenkori akkreditáló hely képviselője és megbízottjai részt vehet az Precíz Kft. által az Ügyfélnél lefolytatott auditon.

2.           A tanúsítvány érvénytelenné válása ill. felmondása

2.1.       A tanúsítvány akkor válik érvénytelenné, ha

2.1.1.    a megadott érvényességi ideje lejár,

2.1.2.    a felügyeleti auditot, a tanúsító audit utolsó napjától számított 5 éven játszóeszköz esetében a görgős pálya 2 év a kültéri sporteszköz 3 év belül nem tudja lefolytatni az Precíz Kft.

2.1.3.    a tanúsítvány tulajdonosa a következő felülvizsgálati esedékessége előtt 3 hónappal írásban, szóban jelzi, hogy a naptári év végével nem igényli a hosszabítást és a tagságát a tanúsítási rendszerben felmondja;

2.1.4.    a tanúsítvány tulajdonosa a Tanúsítási Szabályzatban bekövetkezett változásokat azok hatályba lépése, vagy lehetőség szerinti tudomására jutása után 6 héten belül elutasítja;

2.1.5.    ha a tanúsítvány tulajdonosával szemben, annak vagyonára vonatkozóan a csődtörvényben meghatározott felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy egy ilyen eljárás megindítását vagyonhiány miatt elutasították;

2.1.6.    a tanúsítvány tulajdonosa beszünteti üzleti tevékenységét;

2.1.7.    a tanúsítvány alapjául szolgáló szabványkövetelmények megváltoznak, kivéve, ha a tanúsítvány tulajdonosa meghatározott időn belül egy a Precíz Kft. általi felülvizsgálaton bizonyítja, hogy a rendszer az új szabályozásnak megfelel;

2.2.       Az Precíz Kft. egy tanúsítványt határidő nélkül felmondhat, vagy érvénytelennek nyilváníthat, különösen, ha

2.2.1.    a tanúsítvány vagy jel használata piaci hitelének elvesztése miatt már nem engedhető meg,

2.2.2.    a tanúsítvánnyal félrevezető vagy egyéb ok miatt megengedhetetlen reklámtevékenységet folytatnak, vagy a tanúsítvánnyal visszaélnek;

2.2.3.    ha a minőségirányításban hiányosságok kerülnek megállapításra, vagy a tanúsított rendszer lényeges feltételei (már) nem adottak;

2.2.4.    A felülvizsgálati auditot írásos bejelentkezés ellenére nem lehet végrehajtani, vagy ha az eltéréseket a megállapodott határidőn belül nem küszöbölik ki helyesbítő intézkedésekkel;

2.2.5.    A Precíz Kft-nek a tanúsítvány tulajdonosával szemben fennálló követeléseit felszólítás ellenére sem egyenlítik ki. A tanúsítványt részleges nemfizetés esetén is fel lehet mondani.

2.2.6.    ha a tanúsítvány tulajdonosa csőd-, magánjogi csőd- vagy teljes körű végrehajtási eljárást, vagy fizetésképtelenségi rendelet szerinti eljárást kezdeményez, vagy harmadik személyek gyakorolják a tanúsítvány tulajdonosának jogát a tanúsítványból következő kényszer felszámolási eljárás tekintetében;

2.2.7.    a tanúsítvány tulajdonosa vét a Tanúsítási Szabályzat ellen, ha ez nem enyhe gondatlanságból származik vagy nem lényegtelen vétség.

2.3.   A tanúsításokat a fent nevezett okokból korlátozni, visszavonni, vagy egy időre felfüggeszteni lehet.

2.4.   A tanúsítvány felmondását, érvénytelenné válását, korlátozását és szüneteltetését Társaságunk a honlapján nyilvánosságra hozza; a tanúsítvány jel vagy az Precíz Kft. nevének hirdetésekben vagy egyéb más módon történő használata a nevezett esetekben nem megengedett. A felmondott, érvényét vesztett, vagy érvénytelenné nyilvánított tanúsítványt vissza kell szolgáltatni a tanúsító helynek.

2.5.       Az Precíz Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az Ügyfélt a tanúsítvány meg nem adása, felmondása, érvénytelenné válása, korlátozása vagy szüneteltetése következtében érik, kivéve a szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét.

 1. Reklám, a tanúsítványok és jelentések nyilvánosságra hozatala, információ

3.1.   Tanúsítvánnyal a rendszert lehet reklámozni, és nem a terméket. Termékre vonatkozó reklám az Precíz Kft. tanúsítási jellel nem engedélyezett. A nem szabályozott területen az Precíz Kft. tanúsítási jel egy önkéntes tanúsítást dokumentál, ami megfelelőképp fel is van tűntetve.

         A jelentéseket nem bocsátjuk ki a tanúsítványon tüntetjük a jelentés azonosító számát. Az Precíz Kft. név vagy a jel reklámcélú felhasználásához írásbeli engedélyezés szükséges. A jelet nem szabad használni terméken, vagy annak csomagolásán a fogyasztó számára látható helyen, sem más módon. A cég logoját csak méretében szabad változtatni, geometriai formáját megőrizve.

3.2.   Fogyasztói információ és reklám céljából az Precíz Kft. nyilvánosságra hozhatja a tanúsítvány tulajdonosának nevét, a tanúsított terméket, stb.

 1. A dokumentumok megőrzése

         A vizsgálati dokumentumokat, amennyiben az Ügyfél tulajdonában vannak, a tanúsítvány lejárta után 5 évig meg kell őriznie. A Precíz Kft-vel szemben semmiféle kárigény nem érvényesíthető, ha az Ügyfél egy neki visszaadott vagy nála maradt dokumentumot nem akar vagy nem tud rendelkezésre bocsátani.

 1. A tanúsítási szabályzat megsértése

         Amennyiben a tanúsítvány tulajdonosa jelen tanúsítási szabályzatot neki felróható okból megsérti, a Precíz Kft. jogosult büntetést követelni. Ugyanez érvényes különösen akkor, ha nem megengedett reklámtevékenységet folytatnak, vagy a tanúsítvánnyal visszaélnek.

 1. Fellebbezési lehetőség

Az Ügyfél a Precíz Kft. döntéseit megkifogásolhatja (a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül), amennyiben nem fogadja el a felülvizsgálatot követő döntést, valamint ha kifogás merül fel a tanúsítás eredményével, vagy a teljesítési határidő be nem tartásával kapcsolatban.

A kifogást Társaságunk ügyvezetőjéhez kell benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, aki válaszlevelet küld a fellebbezés átvételéről és a kivizsgálás megkezdéséről. Továbbítja Társaságunk Irányító Testülethez, amely az ügyvezetővel együtt kivizsgálja, kezeli a fellebbezéseket. Ha az ügyfél részéről kifogás merülne fel, akkor a feleknek, első lépésben mindent el kell követniük, hogy a vitát maguk között oldják meg.

Ennek során a testület és egy független ellenőr tételesen ellenőrzi az eljárás körülményeit, lebonyolítását, és a hozott döntés megalapozottságát.

Az elvégzett kivizsgálásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a panasszal együtt csatolnak az érintett tanúsítási eljárás anyagához illetve megküldünk az ügyfélnek.

A Precíz Kft-nek a fellebbezés átvételétől számított 30 napon belül írásban, hivatalosan tájékoztatni kell az ügyfelet a kivizsgálás eredményéről, a fellebbezés kezelési folyamatának befejezéséről.

Abban az esetben, ha a kivizsgálás eredményei igazolják a panasz megalapozottságát, akkor az adott tanúsítási eljárásban hozott döntést az Precíz Kft. ügyvezetője helyesbíti, vagy kiegészíti. A IT határozatával szemben Társaságunkon belül további jogorvoslatnak helye nincs.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fellebbezést benyújtó adatait (név, cím),
 • a jogi képviselő adatait,
 • a fellebbezés tárgyát, okát,
 • dátum, cégszerű aláírás.

Az ügyvezető döntésének igazolásaként bizonyítékkal kell szolgálnia az Irányító Testület felé, segítve a döntés meghozatalában. Az Irányító Testület döntése végleges, és mindkét fél számára kötelező érvényű, amennyiben az Irányító Testület meghozta döntését a fellebbezéssel kapcsolatban, nem lehetséges a vitában érintett egyik fél részéről sem a döntést megváltoztatni vagy módosítani. Olyan esetekben, amikor sikeres volt a fellebbezés, és megítélték, illetve visszaállították –újra érvényessé tették- a tanúsítványt, a fellebbezési költségek megtérítése a Irányító Testület döntésétől függ.

 1. A tanúsítási szabályzat hatályba lépése

         Jelen szabályzat 2021. május 03-val lép hatályba és egy új Tanúsítási Szabályzat hatályba lépéséig érvényes.

Különleges feltételek a rendszerek ellenőrzésére és tanúsítására vonatkozóan

 1. Általános irányelvek

A Precíz Kft. játszótéri, fitnesz és görgős pálya eszközöket ellenőriz és tanúsít. A következőkben ismertetett feltételek kielégítik az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013, MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 valamint a megfelelő irányelvek követelményeit.

 1. 2. A minősítő eljárás

2.1.   Előkészítés

2.1.1.       Információs megbeszélés

Az ügyfél kérésére előzetesen meg lehet beszélni a következő pontokat:

 • a minősítés célja, haszna és feltételei
 • a minősítési eljárás tartalmi és időbeli lezajlása
 • vonatkozó szabványok, igazolási szint, érvényességi terület
 • költségbecslés

2.1.2.       A megfelelőségi audit előkészítése

A Precíz Kft. ajánlatának írásban, szóban közölt elfogadása után az ügyfél ügyvezetése kinevez egy ellenőrt, aki a tanúsítási eljárás felelőse lesz; a Precíz Kft. közli az ügyféllel a tervezett ellenőrök személyét. A szabványokban és előírásokban az ellenőrök nem megengedett tanácsadási tevékenységére vonatkozó szabályozásokat betartjuk. Az ügyfélnek jogában áll az ellenőr személyének elutasítása. Ezen kívül joga van információt kapni arról, hogy az ellenőrök a megelőző két évben milyen ellenőrzéseken vettek részt, amennyiben ennek törvényi akadályai nincsenek.

2.2.   Minősítés

A tanúsító szervezet akkor adja ki a tanúsítványt, ha a felülvizsgált termék a megfelelő szabvány, jogszabályi előírásait teljesíti, valamint a jogi és hatósági előírásokat betartja. A tanúsító szervezet sikeres tanúsítás esetén rendelkezésre bocsátjuk tanúsítási jelünket. A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a tanúsító audit során felvett nemmegfelelőségekre (a vonatkozó szabvány egy vagy több követelménye nem teljesül) és helyesbítéseket a tanúsító szervezet átvizsgálta, elfogadta. Minden nem megfelelőség le legyen zárva!!

 

2.3.   Felügyeleti audit

A tanúsítvány eszköztől függően 2-5-évig terjedően érvényes. Indokolt esetekben a Precíz Kft. a rendszert terven felül is auditálhatja a tanúsítvány tulajdonosának költségére. Az audit előkészítéséhez az ellenőr megkapja az érvényes dokumentációt és az összes végrehajtott változtatás felsorolásával együtt. Az audit során a szabvány, jogszabály által megkövetelt kötelező elemeket, megvizsgálja és jelentést készít. A tanúsítási ciklus (2-5 év) során a rendszer teljes körü átvizsgálása meg kell hogy történjen.

 

2.4.  

Átvételi audit: egy másik tanúsító szervezet tanúsítási szolgáltatásainak átvétele új minősítésként kezeljük.

 1. 3. Kiegészítő szerződéses feltételek

3.1. A Tanúsító szervezet köteles lehetőségei keretén belül:

 • Figyelni, hogy az ügyfél hogyan használja reklámcélokra a tanúsítványt;
 • Megvizsgálja és értékeli a harmadik személyek általi panaszokat;
 • Megvizsgálja és értékeli az ügyfél intézményénél bekövetkezett, tudomására jutott változásokat;
 • Tájékoztatja a tanúsítvány tulajdonosát a tanúsítási és felügyeleti eljárásban bekövetkezett lényeges változásokról;
 • Tájékoztatja a tanúsítvány tulajdonosát a tanúsítás szempontjából mérvadó szabványok, jogszabályi követelményeinek változásáról.

Amennyiben tanúsító testületünk tanúsítási követelményei megváltoznak, a tanúsított ügyfeleinket időben értesítjük levélben, hogy a felülvizsgálat időpontjára fel tudjanak készülni. Társaságunk ellenőrzi minden egyes tanúsított ügyfél megfelel-e az új követelménynek.

3.2. Vevő minden tanúsítási követelményt teljesít és minden, az ellenőrzéshez szükséges információt rendelkezésre bocsát.

3.3. Társaságunk a „Tanúsítási Szabályzat”-ban szabályozza (amely jogilag érvényesíthető), hogy a tanúsított ügyfeleink késedelem nélkül tájékoztassák Társaságunkat;

 • a jogi, kereskedelmi és a szervezeti formára vagy tulajdonviszonyokra kiható változásokról
 • a szervezetre, vezetőségre (ha döntéshozó, ill. felső vezetőségi) vonatkozó változásokról
 • a kapcsolattartási címre, telephelyekre
 • a tanúsított irányítási rendszer működési területére
 • az ügyfél irányítási rendszerében és a folyamataiban bekövetkezett változásokról, ha ezek befolyásolják a tanúsított irányítási rendszerének azt a képességét, hogy továbbra is teljesítse a tanúsítás alapjául szolgáló szabvány, jogszabályi követelményeit.

3.4. A rendszer működéséről tett vevői észrevételeket a tanúsítvány tulajdonosa írásos formában (levél vagy e-mail) közli Társaságunkkal.

 

 

 

 

 

3.5. A tanúsított vállalat irányítási rendszerére harmadik fél által történő bepanaszolás esetében a panasztevő letéti díjat köteles fizetni, melynek összege; 100.000 Forint Ezt az összeget a panasz beigazolódása esetén visszatérítjük a harmadik fél számára, alaptalan panasz esetében pedig beszámítjuk a soron kívüli audit költségébe, melyet a harmadik fél köteles fizetni.


Üzleti feltételek

 1. Általános feltételek

1.1.   A Precíz Kft., játszótéri és sporteszközöket, görgős pályákat minősít.

1.2.   A Precíz Kft. a megbízásokat kizárólag a következőkben leírt üzleti feltételek betartásával teljesíti. Ettől eltérő megállapodások csak a Precíz Kft. kifejezett írásos engedélyével lehetségesek. Az Ügyfél elismeri a megbízás időpontjában érvényes mindenkori Tanúsítási Szabályzat, az üzleti feltételeket, valamint az ajánlatkérés alapján kalkulált árakat.

 1. A megbízás teljesítése

2.1.   A Precíz Kft. a megbízásokat az előírások szerint teljesíti. A tanúsítások alapjául szolgáló irányelvek és szabványok helyességéért felelősséget nem vállal.

2.2.   A megbízás terjedelmét a megbízás megadásakor a felek írásban rögzítik. A megbízásban történő változtatásokban a megbízás teljesítése előtt meg kell állapodni. Az Ügyfél jogosult a megfelelő megállapodás előtt a szerződéstől elállni, amennyiben a változásokat tekintve nem várható el tőle, hogy a szerződésben foglaltakat teljesíteni tudja.

2.3.   A Precíz Kft. munkatársainak vagy az általuk megbízott harmadik személyek külön megállapodásai és egyéb nyilatkozatai csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat a Precíz Kft. határozottan, írásban igazolja. Ugyanez érvényes ennek a záradéknak a megváltoztatására is.

 1. Határidők, késedelem, lehetetlenség

3.1.   A megadott megbízási határidők nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azok kötelező voltáról írásban kifejezetten megállapodás született.

 1. Szavatosság, felelősség

4.1.   A Precíz Kft. szavatossága kifejezetten csak a 2. pont szerinti, tőle megrendelt szolgáltatásokra terjed ki.

4.2.   A szavatossági kötelezettség csak a hibák vagy hiányosságok -amelyek közé tartozik valamely garantált tulajdonság hiánya is- méltányos határidőn belüli kijavítására korlátozódik. Amennyiben a kijavítás nem, nem időben, vagy rosszul történik meg, megbízó árcsökkentésre jogosult.

4.3.   Amennyiben a hiba vagy a hiányosság, amely nem valamely biztosított tulajdonság hiányát jelenti, egy a Precíz Kft-nek felróható körülmény következménye, akkor a Precíz Kft. az Ügyfél ennek következtében keletkező káráért csak a törvényi előírások keretén belül vállal felelősséget.

 1. További felelősség és igények kizárása

5.1.   Az Ügyfél által a közvetlen és közvetett kárra -bármilyen jogi okból- benyújtott minden további igény, különösképpen a pozitív szerződésszegésből vagy nem megengedett cselekvésből eredő kártérítési igények, valamint olyan károk megtérítésére vonatkozó igények, amelyek nem magában a megbízás tárgyában keletkeztek, ki van zárva, amennyiben az a 4.2-4.3 pontok szerinti felelősségen és szavatosságon túlmennek, kivéve a szándékosság és súlyos gondatlanság esetén keletkező kötelező felelősségvállalást. Ez érvényes a Precíz Kft. munkatársainak, valamint az általuk harmadikként bevont személyek személyes felelősségvállalására is.

5.2.   Az Ügyfél kötelezi magát, hogy a Precíz Kft-t mentesíti minden olyan kártérítési követelés alól, melyeket harmadik személyek valamely jellel való visszaélés vagy annak megtévesztő használata a Precíz Kft. üzleti feltételeinek az Ügyfél általi megszegése esetén a Precíz Kft-vel szemben támasztanak.

 1. Fizetési feltételek és árak

6.1.   Amennyiben valamely felülvizsgálat több mint 4 hónapot vesz igénybe, akkor egy időközben esetleg bekövetkezett áremelés (inflációt követő ár) esetén a megbízás 5. hónapjától az új árak érvényesek, és minden további áremelés esetén a mindenkori aktuális árak, azok hatályba lépésétől.

6.2.   Részszámlák kibocsáthatók. A részszámlákat nem szükséges, mint olyat megnevezni; egy számla kézhezvétele nem jelenti azt, hogy a Precíz Kft. azzal a megbízást teljes egészében leszámlázta. A tanúsítvány/igazolás kiállítása a számlák kiegyenlítése után történik.

6.3.   A számla kiegyenlítése a számla kiállítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a számlán megadott határidőig esedékes. Késedelmes fizetés esetén a még fennálló tartozásra vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel.

6.4.   A szolgáltatás díját a mindenkori érvényes forgalmi adó terheli, mely a számlában külön kerül kimutatásra.

6.5.   Számlareklamációkat a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül írásos indoklással tudjuk figyelembe venni.

 1. Titoktartási kötelezettség, szerzői jogok, adatvédelem

7.1.   A Precíz Kft. fenntartja magának a szerzői jogot az általa kiállított jelentésekre, tanúsítványokra, stb. vonatkozóan.

7.2.   A Precíz Kft., vagy annak munkatársai és az általa megbízott harmadik személyek a tevékenység során tudomásukra jutott üzleti és üzemi viszonyokat, valamint műszaki információkat illetéktelenül nem hozhatják nyilvánosságra és nem értékesíthetik.

7.3.   A Precíz Kft. a személyes jellegű adatokat kizárólag saját céljaira használja fel.

 1. Bírói illetékesség, teljesítés helye, alkalmazandó jog

8.1.   Amennyiben törvényi rendelkezések a megegyezést nem zárják ki, mindkét szerződő fél számára a bírói illetékesség helye Szeged, különösen a fizetési felszólításból származó igények érvényesítése estén.

8.2.   Minden kötelezettség teljesítési helye Szeged.

8.3.   A szerződéses és az összes ebből következő jogi viszonyra kizárólag a PTK szerződő partnerekre érvényes jogi szabályozása vonatkozik.

 1. Érvényességi terület

9.1.   Jelen üzleti feltételek minden közjogi értelemben vett jogi személyre és közjogi különvagyonra vonatkoznak, amennyiben a felek kifejezetten ettől eltérően nem rendelkeznek.

9.2.   Ha az Ügyfél nem tartozik a fent megjelölt személyek körébe, akkor jelen üzleti feltételek a következő rendelkezésekkel együtt érvényesek:

         A megadott vizsgálati határidők a 3.1. ponttal ellentétben kötelező érvényűek

         A 4.3. pont szerinti felelősségi kizárások ill. korlátozások és szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén nem érvényesek.

 

Szeged, 2021.05.03.

Impresszum

Szükséges Cég adatok:

Cégnév: Precíz Kft.
Székhely: 6721 Szeged, Füredi u. 3.
Posta Cím:  6721 Szeged, Füredi u. 3.
Telefon: 62/547-960
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 10442179-2-06
Céget bejegyző bíróság neve: Csongrád Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 06-09-000673

Tárhely Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

Cégnév: ProfiTárhely Kft.

Székhely Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Posta Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 20 254 0866
Fax: +36 76 998 344


Engedélyköteles tevékenység gyakorlása esetén:

OKJ-s tanfolyamok
Engedélyező hatóság neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Cím:

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Postafiók:

1437 Budapest, Pf: 760.

Telefon:

(06-1) 303-9300

Engedélyező hatóság elérhetőségi adatai:

 

Engedély száma:

Állam által elismert szakképesítés vagy OKJ szerinti szakképesítés (Képzési kör "A")
Szakképesítés megnevezése:
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány)  
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A001
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító gép kezelője szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A002
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyagelőkszítő gép kezelője szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A003
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A004
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A005
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A006

Tűzvédelmi szakvizsga

Engedélyező hatóság neve:Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Engedélyező hatóság elérhetőségi adatai:  6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.Engedély száma:

Játszótéri eszközök felülvizsgálata

Engedélyező hatóság neve: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Engedélyező hatóság elérhetőségi adatai: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. sz.

telefonszám: 06-1/4585-500, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Engedély száma: MKEH-KEPIH-50/8/2012/T-KER

Adatkezelési tájékoztatónk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

 

BEVEZETÉS

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: PRECÍZ Biztonságtechnikai és szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6721 Szeged, Füredi utca 3. I. em. 6.

(a továbbiakban: Társaság)

 

 1. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

IT szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése

CÉGNÉV: Media Center Hungary Kft.  

SZÉKHELY: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II. em. 6.

HONLAP: https://www.mediacenter.hu/

E-MAIL CÍM: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

TELEFONSZÁM: +36 21 201 0505

 

Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése

CÉGNÉV: GoldenEggs Könyvelő Kft.   

SZÉKHELY: 6795 Bordány, Bartók Béla utca 5.

HONLAP: https://goldeneggs.hu/

E-MAIL CÍM: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.        

TELEFONSZÁM: +36 20/314-6662, +36 70/373-8174

 

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

CÉGNÉV: Magyar Posta Zrt.

SZÉKHELY: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

HONLAP: https://www.posta.hu

E-MAIL CÍM: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.      

TELEFONSZÁM: (1) 767 8282

 

Adatkezelő ezen felül jogszabályi előírások alapján személyes adatokat küld az illetékes vizsgáztató szervnek és fogyasztóvédelemnek.

 

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

1.1. Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

 

1.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

 

1.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

1.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – például értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

1.5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

1.6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

1.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

1.8. A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összeffüggő kockázatokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának céljárt szolgálja, továbbá a gyermek személyes adatainak közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésre. A közvetlenül ygermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására. Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyerek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

 1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

 

2.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

 

2.2 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

 1. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

 

3.1. A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

 

3.2 A jogos érdeken alapuló adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt szükséges. A Társaság érdekében történő adatkezelések vonatkozásában a külön-külön elvégzett érdekmérlegelési tesztek az alábbi eredménnyel zárultak: Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság az adott adatkezelésnél leírt feltételeket figyelembevéve arra jutott, hogy az adatkezelés indokolt a megfelelő – jelen szabályzatba foglalt – biztosítékok mellett, hiszen anélkül nem tudna a Társaság versenyképesen működni. Ennek tükrében az érintettekre vonatkozó érzelmi hatás, valamint a magánszférához való jog sérelme arányosnak tekinthető.

 

 1. Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

4.1. Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

 1. Az érintett jogainak elősegítése

 

5.1. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 

 

 1. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN -  TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

 

 1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

 

 1. Általános tájékoztatás a sütikről

 

2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

 

2.2.  A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 

2.3.  A sütik fajtái:

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

2.4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

 1. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

 

3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

 • kattintás.

 

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

 

3.2. A honlapon alkalmazott sütik

 

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3.2.1. Használatot elősegítő sütik:

 

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót. 

 

3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

 

 1. FEJEZET

ADATKEZELŐ TOVÁBBI ADATKEZELÉSEI

 

Munkavédelmi oktatás

 

(1) Adatkezelés célja: oktatás-jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. Tv. 55§ (1) bekezdés, szerződés teljesítése, hozzájárulás

 

(3) Érintettek kategóriái: adatkezelő partnereinek a munkavállalói

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: az adatkezelő, szervezéssel, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó (akár külső) munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói: oktatást végző, szolgáltatást igénybe vevő cégek, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésében érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: jogszabályi kötelezettség 5 év

 

Tűzvédelmi oktatás

 

(1) Adatkezelés célja: oktatás-jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 1996. évi XXXI. Tv. 17. §, 19. §, 22. § (3), szerződés teljesítése, hozzájárulás

 

(3) Érintettek kategóriái: adatkezelő partnereinek a munkavállalói

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: az adatkezelő, szervezéssel, ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó (akár külső) munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói: oktatást végző, szolgáltatást igénybe vevő cégek, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésében érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: jogszabályi kötelezettség 5 év

 

Emelőgép vizsgálatok

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet, szerződés teljesítése, hozzájárulás

 

(3) Érintettek kategóriái: adatkezelő partnereinek a munkavállalói

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: vizsgálatot végző, szolgáltatást igénybevevő szervezet, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: következő felülvizsgálat, ill. emelőgép selejtezéséig

 

Emelőgép kezelők, kötözők oktatása

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet, szerződés teljesítése, hozzájárulás

 

(3) Érintettek kategóriái: adatkezelő partnereinek a munkavállalói

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: vizsgálatot végző, szolgáltatást igénybevevő szervezet, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: következő éves oktatás

 

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 45/2011 (XII.7.) BM rendelet, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: szakvizsgázó munkavállaló, vizsgabiztosok

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, anyja neve, születési idő és hely, iskolai végzettség, TAJ szám, állandó lakcím

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: vizsgaszervező, vizsgázó munkáltatója, ellenőrző hatóság OKF, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: 5 év

Képzésen kívüli emelőgép képzés

 

(1) Adatkezelés célja: kezelői jogosultság megnevezése, jogszabályi előírás

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: vizsgázó, vizsgabiztosok

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, anyja neve, születési idő és hely, iskolai végzettség, TAJ szám, állandó lakcím

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: vizsgaszervező, vizsgáztató munkáltatója, ellenőrző hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: 5 év

 

Nemzeti Közlekedés-hatósági vizsga

 

(1) Adatkezelés célja: kezelői jogosultság megnevezése, jogszabályi előírás

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: vizsgázók, vizsgabiztosok

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, anyja neve, születési idő és hely, iskolai végzettség, TAJ szám, állandó lakcím

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: vizsgaszervező, vizsgáztató munkáltatója, ellenőrző hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: 5 év

 

Emelőgépek vizsgálati nyilvántartása

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 47/1999 (VIII.4.) GM rendelet, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: munkáltatók

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: vizsgálatot végző neve, beosztása, jogosultsága, gépkezelő neve, beosztása

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: munkavállaló, munkáltató, munkavédelmi hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: alap-dokumentumok az emelőgép leselejtezéséig, időszakos felülvizsgálat esetén a következő vizsgálat elvégzését követően

 

Kockázat elemzés

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. Tv. 54 §, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: munkáltató, munkavállaló

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, születési hely és idő

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: munkavállaló, munkáltató, munkavédelmi hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: jogszabályi előírás szerint 1,2,3, 50 év rákkeltő

 

Játszótéri eszközök felülvizsgálata

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 78/2003. (XI.27.) GM rendelet, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: munkáltatók, önkormányzatok, üzemeltetők, gyártók

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: megrendelő, szolgáltató, fogyasztóvédelmi hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: játszóeszköz következő felülvizsgálatát követően

 

Mérési jegyzőkönyvek - ÉV-Tűz-Villám, munka-egészségügyi, környezet-védelmi

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: munkáltató, szolgáltató

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, jogosultság

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: munkáltató, szolgáltató, hatóságok, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: következő vizsgálat elvégzését követően 1,3,6 év

 

Veszélyes gépek, berendezések felülvizsgálata

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi XCIII. Törvény, 5/1993. MüM rendelet, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: munkáltató

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, jogosultság

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: munkavállalók, szolgáltató, hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: 5 év jogszabályi előírás

 

Hegesztő berendezések felülvizsgálata

 

(1) Adatkezelés célja: jogszabályi előírás, szerződés teljesítése

 

(2) Az adatkezelés jogalapja: 143/2004 (XII.22.) GKM rendelet, szerződés teljesítése

 

(3) Érintettek kategóriái: munkáltatók

 

(4) Kezelt személyes adatok kategóriái: név, beosztás, jogosultság

 

(5) Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: munkavállalók, szolgáltató, hatóság, PRECÍZ Kft. adott adatkezelésben érintett munkavállalói és adatfeldolgozói

 

(6) Adatok törlésére előirányzott határidő: jogszabályi előírás alapján 1 év következő felülvizsgálat elvégzését követően

 

 1. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

 1. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
 2. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 3. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 4. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 5. Az érintett hozzáférési joga
 6. A helyesbítéshez való jog
 7. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 8. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 9. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 10. Az adathordozhatósághoz való jog
 11. A tiltakozáshoz való jog
 12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 13. Korlátozások
 14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az érintett jogai részletesen:

 

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

 1. a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 4. d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
 5. e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 6. e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

 1. Korlátozások

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 

 1. a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ADATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

Természetes személyek egészségügyi adatainak kezelése jogszerű, ha az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a GDPR rendelet 9. cikk (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel.

 

A fentiekben említett személyes adatokat abban az esetben lehet az előző bekezdésben meghatározott  célokból kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.

 

A társaság a vezetői engedély megszerzésének céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapból kezeli a tanulók vezetői képességhez kapcsolódó orvosi alkalmassági dokumentumait.

 

Kelt, Szegeden, 2021. január 5. napján

PRECÍZ Biztonságtechnikai és szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Unsere Referenzarbeiten

 

ALUKONSTRUKT Kft.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Rappai Csavar Kft.

C – Mobil Kft.