I./ MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM
- Átalánydíjas, illetve eseti szerződés alapján a komplex munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése
- Működési- és telepengedélyezési eljárásoknál szakhatósági engedélyek beszerzése
- Szaktevékenység ellátása a munkavédelmi törvény, munkaegészségügyi rendeletek alapján
- Munkabalesetekkel összefüggő kártérítési ügyekben a megbízó szakmai képviselete
- Komplex munkavédelmi-, munkaegészségügyi kockázat elemzés elvégzése
- Munkavédelmi-, tűzvédelmi továbbképzések szervezése

II./ JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA
- 3 éves időszakos felülvizsgálatok
- Üzembe helyezést megelőző felülvizsgálatok
- Játszótéri eszközökre vonatkozó szakvélemények készítése
- Szaktanácsadás

III./ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS

IV./ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA
- Gépek, berendezések, technológiák üzembe helyezést megelőző és időszakos munkabiztonsági felülvizsgálata
- Emelőgépek szerkezeti-, fővizsgálata, biztonságtechnikai felülvizsgálata
- Hegesztési felszerelések időszakos felülvizsgálata
- Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok elvégzése

V./ KÖRNYEZETVÉDELEM - MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
- Munkaegészségügyi-, környezetvédelmi feladatok elvégzése
- Szennyeződések, kockázati tényezők mérése (zaj, por, levegő, víz, világítás stb.)
- Veszélyes hulladékokra, levegőtisztaságra vonatkozó éves jelentések elkészítése
- Környezetvédelmi szakértői vélemények, hatástanulmányok elkészítése
- Hulladékgazdálkodási tervek készítése

VI./ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
A szolgáltatás valamennyi területén szakértői vélemények készítése

VII./ EGYÉNI ÉS KOLLEKTÍV VÉDŐESZKÖZÖK BESZERZÉSE
- Kockázatértékelés alapján, valamint helyszíni bejárás alapján megfelelő védőeszközök kiválasztása
- Ár- érték arányos védőeszköz beszerzés
- Optimalizált készletgazdálkodás beállítása valamennyi védőeszköznél.