a.) Átalánydíjas szerződés
A többszörösen módosított 1993. XCIII. munkavédelmi törvény, a módosított 5/1993. (XII. 26.) MüM. számú rendelet alapján a munkabiztonsággal, és a módosított 1996. XXXI. törvény, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet figyelembevételével a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése.

b.) Eseti jelleggel munkáltató tevékenységének teljes körű munkavédelmi-tűzvédelmi tevékenységének átvilágítása, és biztonsági rendszerének kialakítása

Működési- és telepengedélyezési eljárásoknál szakhatósági engedélyek beszerzése
- környezetvédelmi,
- tűzvédelmi,
- munkaegészségügyi szakterületeken

c.) Szaktevékenység ellátása a hatályos munkavédelmi törvény és munkaegészségügyi rendeletek alapján
- munkaegészségügyi szaktevékenység
- munkavédelmi szaktevékenység
a.) újraindításnál a munkavédelmi szempontú felülvizsgálat lefolytatása
b.) munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálat
c.) egyéni védőeszközök juttatásának belső szabályozásának elkészítése
d.) súlyos-tömeges azonnali bejelentésre kötelezett balesetek kivizsgálása
e.) soron kívüli gép, berendezés felülvizsgálata
f.) kockázat elemzés

d.) Munkabalesetekkel összefüggő kártérítési ügyekben a megbízó szakmai képviselete
A munkáltató vagy munkaadó munkabaleseti vagy üzemi baleseti ügyekben a megbízó szakmai képviselete

e.) Komplex munkavédelmi-, munkaegészségügyi kockázat elemzés
A tevékenységgel összefüggő ember-gép-környezet kapcsolatának kockázat elemzés és 3 évenkénti felülvizsgálatok elvégzése, megrendelő kérésére egyes kockázati tényezők műszeres mérése