a.) Átalánydíjas szerződés
A többszörösen módosított 1993. XCIII. munkavédelmi törvény, a módosított 5/1993. (XII. 26.) MüM. számú rendelet alapján a munkabiztonsággal, és a módosított 1996. XXXI. törvény, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet figyelembevételével a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése.

b.) Eseti jelleggel munkáltató tevékenységének teljes körű munkavédelmi-tűzvédelmi tevékenységének átvilágítása, és biztonsági rendszerének kialakítása

Működési- és telepengedélyezési eljárásoknál szakhatósági engedélyek beszerzése
- környezetvédelmi,
- tűzvédelmi,
- munkaegészségügyi szakterületeken

c.) Szaktevékenység ellátása a hatályos munkavédelmi törvény és munkaegészségügyi rendeletek alapján
- munkaegészségügyi szaktevékenység
- munkavédelmi szaktevékenység
a.) újraindításnál a munkavédelmi szempontú felülvizsgálat lefolytatása
b.) munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálat
c.) egyéni védőeszközök juttatásának belső szabályozásának elkészítése
d.) súlyos-tömeges azonnali bejelentésre kötelezett balesetek kivizsgálása
e.) soron kívüli gép, berendezés felülvizsgálata
f.) kockázat elemzés

d.) Munkabalesetekkel összefüggő kártérítési ügyekben a megbízó szakmai képviselete
A munkáltató vagy munkaadó munkabaleseti vagy üzemi baleseti ügyekben a megbízó szakmai képviselete

e.) Komplex munkavédelmi-, munkaegészségügyi kockázat elemzés
A tevékenységgel összefüggő ember-gép-környezet kapcsolatának kockázat elemzés és 3 évenkénti felülvizsgálatok elvégzése, megrendelő kérésére egyes kockázati tényezők műszeres mérése

Előzze meg a problémákat a tűzvédelmi szolgáltatásunk segítségével!

tűzvédelmi szolgáltatásA tűzvédelmi szolgáltatás nagy segítséget jelent, hiszen számos tényezőre kiterjedően teszi lehetővé a biztonság megteremtését. Forduljon hozzánk bizalommal!

Mindenhol fontos a szabályok betartása, egymás épségének megóvása. Attól függően, hogy milyen területről van szó, és mely tevékenységek elvégzésére kerül sor, más-más előírásoknak szükséges eleget tenni

A munkaeszközök, és az adott munkakörnyezetben tárolt, valamint alkalmazott anyagok típusa is meghatározza, hogy milyen körülmények között, hol szükséges ezeket tárolni. Ha veszélyes anyagok is felhasználásra kerülnek, elengedhetetlen a fokozott odafigyelés

A tűz kialakulásának megelőzése az egyik legfontosabb feladat minden munkaterületen. Ennek érdekében lényeges az előírások betartása, és nem maradhat el a tűzoltásra alkalmas eszközök elhelyezése, szükség van a helyes használatuk, probléma esetén a lehető legrövidebb kijutási útvonal ismeretére.

A legjobb megoldás teljes körű tűzvédelmi szolgáltatást igénybe venni. Ezáltal minden rendelkezésre fog állni, könnyebben meggátolható a tűzeset. Szakembereink átadják az információkat, alapos helyszíni felmérést követően nyújtanak javaslatokat, vállalják a tűzvédelmi szabályzatok elkészítését. 

Rengeteg tényezőre szükséges ügyelni, hiszen ha valamiről megfeledkezik, könnyen adódhat probléma. Fontos, hogy a munkaterületen dolgozók tisztában legyenek a szabályokkal, ezeknek megfelelően lássák el a teendőket, és tudják, mit tehetnek vészhelyzet esetén. Mindezeket illetően nagy tapasztalattal rendelkezünk, célszerű a tűzvédelmi szolgáltatásunkat igénybe venni. 

A tűzvédelmi szolgáltatás kiterjed többek között az oktatások megtartására, a szabályzat elkészítésére, az ellenőrzések, a felülvizsgálatok elvégzésére, a tűzoltásra alkalmas készülékek karbantartására, a szakvizsgák figyelemmel kísérésére. A bírságok és a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében lényeges minden előírásnak eleget tenni.

Teremtsen biztonságos és hatékony munkakörnyezetet! Fordítson kiemelt figyelmet a munkahelyi tűzvédelemre, előzze meg a problémák kialakulását! Tőlünk minden segítséget megkap ennek érdekében. Keressen bennünket bizalommal, és kérje tűzvédelmi szolgáltatásunkat!

Tűzvédelmi szolgáltatás a biztonság érdekében

tűzvédelmi szolgáltatásBiztonsági rendszer kialakítását végzi? Szeretne a munkavédelmi szempontoknak maximálisan megfelelni? Vegye igénybe megbízható tűzvédelmi szolgáltatásunkat!

A munkahelyek, a telephelyek működésének több feltétele van. A törvényi előírások tartalmazzák a környezet-, a munka-, és a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Minden munkáltató törekszik a biztonságos munkakörnyezet kialakítására, és a problémák megelőzésére. 

Nagyon fontosak a tűzvédelmi intézkedések, amelyekkel megakadályozható a tűz kialakulása. Biztosítani kell azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak a tűzoltásra, és lehetővé kell tenni baj esetén a legrövidebb időn belül a kiürítést. Ezeknek a teendőknek a vizsgálatával és elősegítésével foglalkoznak a szakembereink.

A tűzvédelmi szolgáltatást többféle módon nyújtjuk a megrendelőink számára. Megfelelünk minden előírásnak, és teljesítjük az ügyfeleink elvárásait. Szakembereink nagy tudással és tapasztalattal rendelkeznek, rendszeresen kísérik figyelemmel a változásokat. 

Kérhet tőlünk szaktanácsadást, és segítünk a különböző számítások elvégzésében is. Rendszeresen végzünk átvilágításokat, és készítünk tűzvédelmi szabályzatokat. A szolgáltatásunk teljes körű, és a megrendelést megelőzően ajánlat kérhető. 

Egy vállalkozás működéséhez szükséges a megfelelő tűzvédelmi előírások betartása. Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérje az útmutatásunkat! A munkahelyeken lehetőséget kell nyújtani a biztonságos, nyugodt munkavégzésre, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne forduljon elő baleset

A tűzvédelmi szolgáltatásunk jelentős mértékben segít abban, hogy ezeknek a feladatoknak eleget tudjon tenni. Az előírások betartása nélkül, a tájékoztatások hiányában komoly problémák alakulhatnak ki. Tűz esetén sérülhetnek az emberek, és jelentős vagyoni kár is keletkezhet. A megfelelő működésért támaszkodjon a szakembereinkre, és vegye igénybe a rendelkezésre álló lehetőségeket! 

A biztonság érdekében kérje komplex tűzvédelmi szolgáltatásunkat! Vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink valamelyikén!