Cégünk által szervezett tanfolyamok

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma:
E-000257/2014

 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (OKJ azonosító - 32 582 02)

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány) 
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A001

Emelőgép-kezelő (kivéve targonca)

Szakmai követelménymodulok:

 • 10443-16 Gépkezelők általános ismeretei
 • 10445-16 Emelőgépkezelők speciális feladatai

A tervezett helyszín és kezdés: Elsősorban szegedi irodánkban (Füredi u. 3. sz.) vagy kihelyezett formában, a létszámtól függően folyamatosan

A gépcsoportba tartozó emelőgépek

Járműves daruk

- Autódaru

- Emelve szállító gépjárművek

- Járműre szerelt daru

- Lánctalpas daru

- Egyéb Járműves daruk

Járműves emelőszerkezetek, berendezések

- Gépjármű emelő-hátfalak

- Konténer emelő

- Reptéri catering jármű

- Egyéb Járműves emelőszerkezetek, berendezések

Személyemelők és szerelőállványok

- Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány

- Építési teheremelő

- Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd

- Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók

- Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

- Hidraulikus szerelőkosaras utánfutó

- Hídvizsgáló

- Mobil szerelő állvány

- Mobil szerelő kosár Ollós emelőállvány

- Egyéb Személyemelők és szerelőállványok

Emelőszerkezetek

- Emelő asztal

- Felrakógép

- Gépi hajtású csörlő

- Járműemelő

- Körülkerített emelőterű emelő-berendezés

- Parkoló emelő

- Színpadtechnikai emelő-berendezés

- Szintkülönbség kiegyenlítő

- Vasúti emelő (Emelőoszlop)

- Villamos emelődob

- Egyéb Emelőszerkezetek

Kötöttpályás és úszódaruk

- Ablakdaru

- Árbocdaru

- Bakdaru

- Forgódaru

- Födémdaru

- Híddaru, futódaru

- Konzoldaru

- Portáldaru

- Úszódaru

- Villamos futómacska

- Egyéb kötöttpályás és úszódaruk

Toronydaruk

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzésekor szükséges gépkezelői jogosítvány külön eljárás keretében az adott képzés végeztével megszerezhető.

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A005

Targoncavezető

Szakmai követelménymodulok:

 • 10443-16 Gépkezelők általános ismeretei
 • 10449-16 Targoncavezetők speciális feladatai

A tervezett helyszín és kezdés: Elsősorban szegedi irodánkban (Füredi u. 3. sz.) vagy kihelyezett formában, a létszámtól függően folyamatosan

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzésekor szükséges gépkezelői jogosítvány külön eljárás keretében az adott képzés végeztével megszerezhető.

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A004

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

Szakmai követelménymodulok:

 • 10443-16 Gépkezelők általános ismeretei
 • 10448-16 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők speciális feladatai

A tervezett helyszín és kezdés: Elsősorban szegedi irodánkban (Füredi u. 3. sz.) vagy kihelyezett formában, a létszámtól függően folyamatosan

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzésekor szükséges gépkezelői jogosítvány külön eljárás keretében az adott képzés végeztével megszerezhető.

A gépcsoportba tartozó földmunka-, rakodó- és szállítógépek

Univerzális földmunkagépek

- Traktor alapú univerzális földmunkagép

- Univerzális földmunkagép

Rakodógépek

- Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók

- Kompakt rakodó

- Vagonkirakó

- Egyéb rakodógépek

Kotrógépek

- Gumikerekes kotró

- Lánctalpas kotró

- Teleszkópos kotró

- Úszókotró

- Vedersoros kotró és árokásó

- Egyéb kotrógépek

Földnyesők, földtolók

- Földtoló

- Földgyalu

- Földnyeső

- Egyéb Földnyesők, földtolók

Szivattyúk és folyadékszállító gépek

- Betonszivattyú

- Bitumenszivattyú

- Habarcsszivattyú

- Szivattyú aggregát

- Toalett leeresztő gépjármű

- Víz-, és szennyvíz szivattyú

- Vízágyú

- Vízfeltöltő gépjármű

- Zagy és iszapszivattyú

- Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek

Szállítógépek

- Betonszállító mixer gépkocsi

- Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval

- Dömper (kerekes anyagszállító)

- Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek

- Szállító és válogatószalagok

- Szennyvízszállító és szippantó járművek

- Egyéb szállítógépek

Tömörítő gépek

- Gumihenger

- Kompaktor

- Statikus henger

- Vibrációs henger

- Vibrációs tömörítő lap

- Egyéb tömörítő gépek

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyagelőkszítő gép kezelője szakmairány)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A003

Építési anyagelőkészítő gép kezelő

Szakmai követelménymodulok:

 • 10443-16 Gépkezelők általános ismeretei
 • 10447-16 Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladata

A tervezett helyszín és kezdés: Elsősorban szegedi irodánkban (Füredi u. 3. sz.) vagy kihelyezett formában, a létszámtól függően folyamatosan

A gépcsoportba tartozó építési anyag előkészítőgépek

Keverőgépek

- Aszfaltkeverő telep

- Betonkeverő telep

- Gravitációs betonkeverő

- Habarcskeverő

- Kényszerkeverésű betonkeverő

- Mészoltó gép

- Egyéb keverőgépek

Megmunkáló és gyártó gépek

- Betonelemgyártó berendezés

- Betonacél megmunkáló gép

- Kő megmunkáló berendezés

- Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek

Törő, őrlő, osztályozó gépek

- Anyagosztályozó berendezés

- Kőtörő, őrlő és aprítógép

- Egyéb Törő, őrlő, osztályozó gépek

- Egyéb építési anyagelőkészítő gép

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító gép kezelője szakmairány)
Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A002

Energiaátalakító-berendezés kezelő

Szakmai követelménymodulok:

 • 10443-16 Gépkezelők általános ismeretei
 • 10446-16 Energiaátalakító-berendezés kezelőjének speciális feladatai

A tervezett helyszín és kezdés: Elsősorban szegedi irodánkban (Füredi u. 3. sz.) vagy kihelyezett formában, a létszámtól függően folyamatosan

A gépcsoportba tartozó energiaátalakító-berendezések

- Áramfejlesztő, áramforrás

- Biogáz hasznosító berendezés

- Gázkompresszor

- Gőzfejlesztő

- Hegesztő aggregát

- Hőlégfúvó

- Légsűrítő

- Szárító berendezések

- Egyéb energia átalakító berendezés

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000257/2014/A006

Útépítő- és karbantartó gép kezelője

 Szakmai követelménymodulok:

 • 10443-16 Gépkezelők általános ismeretei
 • 10450-16 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai

A gépcsoportba tartozó útépítő- és karbantartógépek 

Útépítő gépek

- Alagútépítő gép

- Aszfaltbedolgozó finischer

- Aszfaltburkolat maró

- Betonbedolgozó finischer

- Talaj stabilizátor

- Egyéb útépítő gépek

Útburkolat javító gépek

- Aszfalt és betonburkolat bontó

- Aszfalt és betonvágó gép

- Aszfalt újrahasznosító berendezés

- Emulziószóró berendezés

- Kátyúzó gép

- Önjáró útburkolati jelfestő

- Útkorona átfúró berendezés

 

 

 

Hallgatóink több. mint 95%-a elégedett képzéseinkkel.

A lemorzsolódási arány is alacsony.

Ügyfélszolgálatuk nyitva tartása: Hétfő-Csütörtök 8.00-16.00

Péntek 8.00-14.00

 

Adatkezelési tájékoztató képzésben résztvevők számára

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy a képző milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

A Precíz Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. jelen tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vette figyelembe.

 • Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt (például OKJ-s képzés, állami forrásból megvalósuló képzés, és további olyan képzési típus, amelyre a képző felnőttképzési engedélyt szerzett) és a képző a felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszáma,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek,
 • munkaerő-piaci státusz.

 

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.  

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

 • Szabad piaci szolgáltatásként nyújtott képzésen való részvétel

Amennyiben Ön olyan képzésen vesz részt, amelyet a képző úgynevezett szabad piaci szolgáltatásként nyújt, a képzőnek csak a szerződéskötéshez, a kötelező statisztikához**, valamint a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kell elkérnie Öntől és kezelnie:

 • név,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • munkaerő-piaci státusz,
 • legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

 

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Jogos érdeke Önnek is, és a képző intézménynek is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon, stb.) Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá. 

A képző intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Precíz Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft internet szolgáltatója: ……………….
A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

 • Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.  

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik. 

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Az adatkezelő intézmény megnevezése: Precíz Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft

Címe:                     6721 Szeged, Füredi u. 3.

Képviseli:              Sódar László

Telefon:                +36209438604

E-mail:                   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hatályos:               2018. május 25-től

* A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

** A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.